diumenge, 23 de gener del 2022

El passaport social

 

 Claudio Buttura és simpatitzant de Constituents per la Ruptura (CxR)Segueix-nos pel canal t.me/Constituents


PASSAPORT SOCIAL. 
És la fórmula existencial que la majoria d'italians sembla haver triat per a ells i els seus hereus; és el fantasma ressorgit dels retards més foscos de la història que es presenta com un càstig - probablement merescut, per un poble ple de talents, però sense ànima - entre l'home i el seu destí de criatura sensible i lliure. 
Serà possible encara aquella onada de dignitat, aquell sentiment comú i profund capaç d'evitar tanta ignomínia? El pa escasseja i el temps és curt, mentre la celebrada “solidaritat” dels hipòcrites es va degradant a poc a poc a un apartheid odiós, per plausible i fins i tot “sincere” com a expressió de l'egoisme i les pors dels qui en defensen l'aplicació.

PASSAPORTO SOCIALE. 
È la formula esistenziale che gran parte degli italiani sembra aver scelto per sé e per i propri eredi; è lo spettro riemerso dai più oscuri recessi della Storia che viene a frapporsi come un castigo - probabilmente meritato, da un popolo pieno di talenti, ma senz’anima - fra l’Uomo ed il suo destino di creatura senziente e libera. 
Sarà ancora possibile quel sussulto di dignità, quel sentire comune e profondo capace d’impedire una tale ignominia? Scarseggia il pane e il tempo è poco, mentre la celebrata ‘solidarietà’ degli ipocriti degrada via via in un odioso apartheid, peraltro plausibile e perfino ‘sincero’ in quanto espressione dell’egoismo e delle paure di chi ne propugna l’applicazione. 

 IL RABDOMANTE

Claudio Buttura è un sostenitore di Constituents per la Ruptura (CxR)Seguici sul  canale t.me/Constituents

diumenge, 16 de gener del 2022

Bàrbars

 

 Claudio Buttura és simpatitzant de Constituents per la Ruptura (CxR)Segueix-nos pel canal t.me/Constituents


Hi ha milions de persones civilitzades, responsables i, si cal, prudents que ja no poden tolerar que es llancin a la mateixa caldera de Dante amb uns quants extremistes antivacunes agitats que, sens dubte, existeixen i es fan notar perquè fan molt de soroll.

La barbàrie actual, que es tradueix en l'assetjament diari, l'apartheid i la persecució dels ciutadans que rebutgen l'enrenou de la vacunació, ha d'acabar. Per tant, s'hauria de plantejar la presentació de queixes o denúncies contra redactors de premsa i 'periodistes' que durant mesos insulten sense vergonya a qui rebutja legítimament el risc de la xeringa.

L'odi polític del quart estat, amplificat més enllà de tota mesura a favor de les oligarquies, s'ha de castigar com és correcte i com es mereix. Davant l'aparició progressiva de dades i testimonis sobre els efectes adversos, si no nocius, de les inoculacions de drogues desconegudes, la indispensable contraofensiva judicial s'ha d'implementar amb energia i fermesa: perseguir els delictes contra les persones perpetrats per una petita minoria d'exòtics bilionaris i els seus sequaços de producció pròpia, és un imperatiu que no cal eludir.


BARBARIE

Vi sono milioni di persone civili, responsabili e, all’occorrenza, prudenti che non possono più tollerare d’essere gettati nel medesimo calderone dantesco con pochi esagitati estremisti anti vaccini che, indubbiamente esistono e si notano poiché adusi a fare molto rumore.

L'attuale barbarie, che si traduce in vessazioni quotidiane, apartheid e persecuzioni ai danni dei cittadini che respingono la furia vaccinatoria, deve finire. Dunque, va ipotizzata la presentazione di esposti o denunce contro le redazioni di stampa ed i ‘giornalisti’ che da mesi insultano senza vergogna chiunque legittimamente rigetti il rischio della siringa.

L’odio politico del quarto potere, amplificato oltre ogni misura a favore delle oligarchie, deve essere punito com’è giusto e come merita. Di fronte al progressivo emergere di dati e testimonianze circa gli effetti avversi, se non nefasti, delle inoculazioni di farmaci ignoti, va attuata con energia e fermezza l’indispensabile controffensiva giudiziaria: perseguire i crimini contro l’essere umano perpetrati da un’esigua minoranza di esotici triliardari e dai loro tirapiedi nostrani, è un imperativo da non eludere.


IL RABDOMANTE

Claudio Buttura è un sostenitore di Constituents per la Ruptura (CxR)Seguici sul  canale t.me/Constituentsdissabte, 8 de gener del 2022

Italiani

 Claudio Buttura és simpatitzant de Constituents per la Ruptura (CxR)Segueix-nos pel canal t.me/Constituents


Es diu que els amics i els éssers estimats són reconeguts en moments de necessitat. No ho pensaries: el desastre provocat per l'epidèmia de sars-cov-2 ha fet aflorar la veritable naturalesa de l'italià (la del "volemose bene", dels arcs de Sant Martí, dels voluntaris peluts, etc. etc.). Nosaltres, que rebutgem el somni de la raó, ens vam adonar malgrat nosaltres que estem envoltats d'individualistes temorosos, que diuen imposar fins i tot als familiars més propers el seu propi egoisme personal, dictat per pors ancestrals inacceptables i injustificades.

Per si tot això fos poc, un govern descoratjat també ha vulnerat l'últim baluard constitucional, imposant l'obligació de la xeringa als més grans de 50. Considerem tot això ofensiu a la dignitat humana, en una nació que es professa civil; en conseqüència, aquell acte de prepotència criminal “ens dóna bigoti” i ens convenç de rebutjar-lo amb menyspreu cap a l'emissor. Els defensors de les lleis de la menga i del nou apartheid ens hauran de deportar, com els pobres aborígens australians, mostrant així al món la seva veritable naturalesa i guanyant-nos tot el nostre menyspreu "in perpetuum".

Si dice che gli amici e gli affetti si riconoscono nel momento del bisogno. Non si direbbe: il procurato disastro da epidemia di sars-cov-2 ha fatto emergere la vera natura dell’italiano (quello del “volemose bene”, dei girotondi arcobalenici, del volontariato peloso ecc. ecc.). Noi che respingiamo il sonno della ragione, ci siamo resi conto nostro malgrado d’essere circondati da pavidi individualisti, che pretendono d’imporre persino ai famigliari più stretti il proprio egoismo personale, dettato da inaccettabili ed ingiustificati timori ancestrali.

Non bastasse tutto questo, un governo di pusillanimi ha violato anche l’ultimo baluardo costituzionale, imponendo l’obbligo della siringa agli over 50. Noi riteniamo tutto ciò offensivo per la dignità umana, in una nazione che si professi civile; di conseguenza, quell’atto di protervia criminale “ci fa un baffo” e ci convince a respingerlo con sdegno al mittente. I fautori delle leggi del menga e del nuovo apartheid dovranno deportarci, alla stregua dei poveri aborigeni australiani, con ciò mostrando al mondo la propria vera natura e guadagnandosi 'in perpetuum' tutto il nostro disprezzo.

Claudio Buttura è un sostenitore di Constituents per la Ruptura (CxR)Seguici sul  canale t.me/Constituents